Güvenlik Kuvvetleri Emekli Subaylar Derneği, Atatürk ilke ve inkılaplarını yaymak, vatan, millet ve bayrak sevgisini Kıbrıs Türk halkı arasında taptaze tutmak, üyelerin askerlik mesleğine ilişkin ortak anılarını yaşatmak, dayanışma ve yardımlaşmalarını devam ettirmek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ve güçlendirmek, üyelerin yasalardan doğan genel hak ve menfaatlerini temin etmek ve geliştirmek, meslek onurunu korumak, görevde bulunan subaylarımızın etkin görev yapabilmesini sağlayacak girişimlerde bulunmak, milli birliğe katkıda bulunmka ve üyelerden zor durumda olanlara yardım sağlamaktır.

Dernek bu amacı geliştirmek için emeklilik olgusunun psikolojik, sosyal, ekonomik, kültürel ve dış ilişkiler gibi tüm boyutlarıyla değerlendirerek Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin bütün makam ve birimleri ile sıkı bir iş birliği ve koordinasyon sonucu temin edilecek destek ile bilimsel ve hukuki esaslar içinde yeni çözümler üretmek amacı ile 3 ekim 1990 tarihinde kurulmuştur.
Tarihçe
Duyurular